நல்லது, கெட்டது குழந்தைகளுக்கும் தெரியும்!

`எது சரி, எது தவறு’ என்பதெல்லாம் வளர்ந்தவர் களுக்குத்தான் தெரியும், குழந்தைகளுக்குத் தெரியாது என்று நாம் நினைக்கிறோம், கூறுகிறோம். ஆனால், எது சரியல்ல என்பது குழந்தைகளுக்கும் தெரியும், ஒரு விளையாட்டில் எவ்வாறு நியாயமாக நடக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள்.

இதுதொடர்பான ஆய்வை ஒரு சர்வதேச ஆய்வுக் குழு மேற்கொண்டது. இதில், மூன்று வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் ஒரு முயற்சியில் வெற்றி பெற்றால், சில பரிசுப் பொருட்களைப் பெறுமாறு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

இதில், பரிசுப்பொருள்களை எல்லாவற்றையும் ஒரே குழந்தை வைத்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஏற்கனவே சிம்பன்சி குரங்குகளிடம் இதுமாதிரியான ஆய்வை மேற்கொண்டபோது அவற்றிடையே ஒற்றுமையின்மை வெளிப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

“குழந்தைகளும் அதே மாதிரி செயல்படுகிறார்களா என்று நாங்கள் பார்த்தோம்” என, ஆய்வாளர்களில் ஒருவரான ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பெலிக்ஸ் வார்ன்கென் கூறுகிறார்.

கண்ணாடிப் பெட்டிக்குள்ளிருந்து ஒரு கயிறைப் பிடித்து இழுத்தால், இனிப்பு, ஸ்டிக்கர் போன்ற பரிசுப் பொருட்கள் கிட்டும். ஒரு குழந்தை மட்டும் தனியாகக் கயிறை இழுக்க முடியாது. எனவே ஆய்வில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட மூன்று குழந்தைகளும் சேர்ந்து கயிறை இழுத்தார்கள். சிறு சண்டை, சச்சரவும் இன்றி கிடைத்த பொருட்களை நியாயமாகப் பகிர்ந்துகொண்டார்கள். “அந்தக் குழந்தைகளுக்கு இடையே எந்தப் பிரச்சினையும் ஏற்படவில்லை என்பது ஆச்சரியமான விஷயம்” என்கிறார், ஆய்வாளர் வார்ன்கென்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: