லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ்-2012 தொடக்க விழா நிகழ்ச்சிகள்(Opening Ceremony – London 2012 Olympic Games)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI]

Leave a Reply

%d bloggers like this: