மச்சு பிச்சு!

 

தென் அமெரிக்காவில் கஸ்கோ நகரில் இருந்து 120 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது மச்சு பிச்சு. கடல் மட்டத்துக்கு மேல் 2 ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் ஒரு மலையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்தப் புராதன நகரம்.
இந்த நகரில் தோட்டங்கள், அடுக்கு மாடிகள், பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள், அரண்மனைகள் உள்ளன. இந்த நகரில் தண்ணீர் செல்லும் கால்வாய்கள், நீரூற்றுகள், குளிக்கும் இடம் ஆகியவையும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நூற்றுக்கணக்கான படிக்கட்டுகள் மூலம் தோட்டங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மிகப் பெரிய கற்களில் வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பெரிய வெள்ளை பளிங்குப் பாறை உயரமான இடத்தில் எந்தப் பூச்சும் இல்லாமல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது மச்சு பிச்சுவின் மிக அபூர்வமான காட்சி.

No Responses

  1. gopi
    gopi September 21, 2012 at 6:31 am | | Reply

    very nice

Leave a Reply

%d bloggers like this: