ஒலிம்பிக்ஸ்- 2012

லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ்-2012 இந்தியா விளையாடிய போட்டிகள் (05.08.2012வரை)

Badminton Women’s Singles Semifinals – Wang v Nehwal SF [youtube http://www.youtube.com/watch?v=p1Itrg9E8WQ]——————————————————————— Boxing Men’s Middle (75kg) Round of 16 – Vijender Wins [youtube http://www.youtube.com/watch?v=gKO-pVxb2wI]——————————————————————– Shooting 25m Rapid Fire Pistol Men’s Final Highlights [youtube http://www.youtube.com/watch?v=fQs2b23pHK0]—————————————————————- Hockey Men’s Pool B – Germany v India Highlights [youtube http://www.youtube.com/watch?v=0qYEdZiJetY]————————————————————– Shooting 25m Rapid Fire Pistol Men’s Final – Cuba v India… Read More

லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ்-2012 இந்தியா விளையாடிய போட்டிகள் (01.08.2012வரை)

Shooting 10m Air Rifle Men’s Finals – Moldoveanu Gold Highlights [youtube http://www.youtube.com/watch?v=tPH3nW60vX8]——————————————————————- Shooting 10m Air Rifle Men’s Final – last round and medals Highlights (India won Bronze Medal) [youtube http://www.youtube.com/watch?v=19EXEsh8c_0]——————————————————————– Badminton Men’s Singles Round of 16 – SRI v IND [youtube http://www.youtube.com/watch?v=i9flDe4iO0w]——————————————————————— Boxing Men’s Light Fly (49kg) Round of 32 – India Honduras [youtube http://www.youtube.com/watch?v=7zVYlR9b25U]—————————————————————–… Read More

லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ்-2012 தொடக்க விழா நிகழ்ச்சிகள்(Opening Ceremony – London 2012 Olympic Games)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI]